Przywilej ubóstwa nadany św. Klarze 
czyta s. Ewa Jasińska OSC  

Bulla kanonizacyjna św. Klary Dziewicyczyta s. Maksymiliana Sobiecka OSC