Patron to przyjaciel, który zawsze przychodzi z pomocą.


W klasztorach przyjął się zwyczaj, że na każdy kolejny rok zakonnicy losują sobie Patrona.
W ciągu roku nie tylko modlą się do niego powierzając się jego opiece
lecz także starają się go lepiej poznać i upodobnić się do niego w miłości do Boga.