Proces kanonizacyjny św. Klary z Asyżuczyta s. Anna Szebda OSC


Porządek procesu kanonizacyjnego
Zeznanie 1 - siostry Pacyfiki de Guelfuccio z AsyżuZeznanie 2 - siostry Benwenuty z PerugiiZeznanie 3 - siostry Filipy, córki pana Leonarda de GislerioZeznanie 4 - siostry Amaty, córki pana Marcina z CoccoranoZeznanie 5 - siostry Krystiany, córki pana Krystiana de Parisse
Zeznanie 6 - siostry Cecyli, córki pana Gualtieri Cacciaguerra z SpelloZeznanie 7 - siostry Balwiny, córki pana Marcina z CoccoranoZeznanie 8 - siostry Łucji z RzymuZeznanie 9 - siostry Franciszki, córki pana Capitaneo z Col de MezzoZeznanie 10 - siostry Agnieszki, córki pana Oportulo
Zeznanie 11 - siostry Benwenuty de Madonna Diambra z AsyżuZeznanie 12 - siostry Beatricze, córki pana Favarone z AsyżuZeznanie 13 - siostry Kristiany, córki pana Bernarda z Suppo de AssisiZeznanie 14 - siostry Angeluccio ze SpoletoZeznanie 15 - siostry Balwiny z Porzano
Zeznanie 16 - pana Hugolina, syna Piotra Girardone z AsyżuZeznanie 17 - pani Bony de Guelfuccio z AsyżuZeznanie 18 - pana Rajniera, syna Bernarda z AsyżuZeznanie 19 - Piotra, syna Damiana z AsyżuZeznanie 20 - Jana de Ventura z Asyżu