Żywot św. Klary z Asyżu - Dziełko 1czyta s. Anna Szebda OSC


  List wprowadzający skierowany do papieża Aleksandra IV dot. żywotu świętej Klary dziewicy
Rozdział  1 - Narodzenie się świętej Klary i jej rodziceRozdział  2 - Sposób jej życia w domu rodzinnymRozdział  3 - Poznanie i przyjaźń ze świętym FranciszkiemRozdział  4 - Nawrócenie świętej KlaryRozdział  5 - Mężna stałość Klary w przeprawie z krewnymi
Rozdział  6 - Wejście Klary do klasztoru świętego DamianaRozdział  7 - Sława jej cnót szerząca się wokołoRozdział  8 - Sława świętej Klary dociera do dalekich krajówRozdział  9 - Doskonała pokora świętej KlaryRozdział 10 - Święte i prawdziwe ubóstwo świętej Klary
Rozdział 11 - Cud rozmnożenia chlebaRozdział 12 - Oliwa cudownie dana przez BogaRozdział 13 - Umartwienie ciała, abstynencja i surowośćRozdział 14 - Praktykowanie świętej modlitwyRozdział 15 - Modlitwa św. Klary uwalnia klasztor od Saracenów
Rozdział 16 - Cud ocalenia AsyżuRozdział 17 - Modlitwa Klary nawraca siostrę AgnieszkęRozdział 18 - Cud wyrzucenia demonówRozdział 19 - Przedziwne nabożeństwo św. Klary do Sakramentu ołtarzaRozdział 20 - Cudowne pocieszenie, jakiego Pan udzielił jej w chorobie
Rozdział 21 - Gorąca jej miłość do UkrzyżowanegoRozdział 22 - Osobliwe wspomnienie męki PańskiejRozdział 23 - Różne cuda dokonywane przez św. Klarę znakiem i mocą krzyżaRozdział 24 - Codzienne nauczanie i wychowywanie sióstrRozdział 25 - Pilność w słuchaniu słowa Bożego
Rozdział 26 - Wielka miłość świętej Klary względem sióstrRozdział 27 - Różne i długie choroby świętej KlaryRozdział 28 - Papież Innocenty IV nawiedza chorą, rozgrzesza i błogosławiRozdział 29 - Przed śmiercią Klara pociesza siostrę AgnieszkęRozdział 30 - Śmierć świętej Klary i jej okolicznościRozdział 31 - Kuria Rzymska i rzesza ludu na pogrzebie świętej Klary