Dekret o odpuście
z okazji 800-lecia powstania Zakonu Św. Klary


Watykan, 16 kwietnia  2011 r.
D E K R E T

Mile nam panujący Ojciec Święty Benedykt XVI, powiadomiony niedawno przez Najprzewielebniejszego Ojca José Rodrígueza Carballo, ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych, o uroczystych obchodach, które będą się odbywały od dnia 16 kwietnia bieżącego roku do 12 sierpnia 2012 roku w kościołach klasztornych Zakonu Klarysek, na wspomnienie osiemsetnej rocznicy, kiedy to szlachetna dziewica Klara, urodzona w Asyżu, w Umbrii, naśladując swojego ziomka świętego Franciszka, wszystkie swoje dobra rozdała na jałmużnę i wsparcie dla ubogich, a uciekając przed zgiełkiem świata, otrzymała od tegoż Franciszka tonsurę i założyła wspólnotę Zakonu Mniejszych Ubogich Pań.

Dlatego też Ojciec Święty, pragnąc zadośćuczynić z Bożych darów pobożnym prośbom, mając na względzie swą wielką troskę o Kościół Powszechny i darząc szczególnym uczuciem Mniszki św. Klary, udziela Odpustu Zupełnego, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), który będzie można zyskiwać w roku jubileuszowym jeden raz dziennie, oraz ofiarować go także za dusze w czyśćcu cierpiące, jeśli będą z pobożnością uczestniczyć w celebracjach jubileuszowych i nabożeństwach, albo przez jakiś czas oddadzą się pobożnym rozmyślaniom, które będą zawierały Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek zatwierdzonej formie, litanię do Najświętszej Dziewicy Maryi, św. Franciszka i św. Klary z Asyżu:

a) dla samych Mniszek: ile razy z pobożnością nawiedzą kościół albo główny kaplicę klasztoru;
b) dla wszystkich wiernych: jeden raz w poszczególnych kaplicach w dzień dowolnie wybrany; ilekroć będą brać udział w pielgrzymkach do wspomnianych miejsc;
c) jeśli z pobożnością będą uczestniczyć w obrzędach jubileuszowych: w święto św. Klary (11 sierpnia 2011 i 2012 roku), w święto Serafickiego Ojca św. Franciszka (4 października 2011 roku), w trzy dni bezpośrednio je poprzedzające, w inne dni w sposób właściwy ustanowione.

Nadto wierni będą mogli zyskać jubileuszowy Odpust Zupełny, pod tymi samymi warunkami, biorąc udział we wszystkich uroczystościach w Asyżu, które będą się tam obywały przez cały rok jubileuszowy.

Ludzie starzy, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać swych domów, również będą mogli dostąpić łask Odpustu Zupełnego, jeśli nie mają żadnego przywiązania do grzechu, wzbudzą intencję spełnienia trzech warunków, zaraz gdy to będzie możliwe, jeśli duchowo będą się łączyć z jubileuszowymi obchodami, ofiarując za przyczyną Maryi swoje modlitwy i cierpienia Miłosiernemu Bogu.

Aby więc przystęp do Bożej łaski, dzięki władzy Kościoła okazał się łatwiejszy ze względu na duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani posiadający odpowiednie upoważnienia do spowiadania, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pojednania.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, z Pałacu Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 kwietnia w 2011 roku od Wcielenia Pańskiego.

Kard. FORTUNATO BALDELLI - Penitencjarz Większy
Bp GIOVANNI FRANCESCO GIROTTI OFMConv - Biskup tytularny Metensis, kierownik kancelarii