WIECZORY MODLITWYWszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze [...]
czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu,
Trójcy i Jedności, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!

(św. Franciszek)

Nasze wieczory modlitwy skupiają się wokół Jezusa Eucharystycznego.
Adoracja odbywa się według wcześniej zaplanowanych tematów - rozważane teksty są przeplatane pieśniami uwielbienia oraz chwilami ciszy czy też czasami modlitwą różańcową. Stałym już elementem naszej wspólnej modlitwy jest możliwość przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Jak to się zaczęło?

Nasze wieczory uwielbienia zostały zainspirowane Konstytucją Apostolską "Vultum Dei Querere", dedykowaną przez papieża Franciszka wszystkim siostrom z zakonów kontemplacyjnych:
"Każdy klasztor [...] powinien przewidzieć również odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną, umożliwiając udział w niej wiernym z lokalnego Kościoła." (Art.6 §1)

W odpowiedzi na tę zachętę Ojca Świętego, od 2017 roku w naszej kaplicy raz w miesiącu odbywa się wieczór uwielbienia. W każdym roku jest związany z innym tematem.
W 2017 r. ze względu na jubileusze maryjne (100-lecie objawień w Fatimie i 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej) nasze adoracje były poświęcone szczególnie Matce Bożej.
Rok 2018 był dla nas, klarysek, rokiem jubileuszowym bł. Salomei - minęło 750 lat od śmierci pierwszej Polskiej klaryski.
Rok 2019 zdecydowałyśmy poświęcić szczególnie Osobie Ducha Świętego, co wpisywało się w temat przeżywanego w Polsce roku duszpasterskiego.